„Wielki świat małych kolejek” – tutaj można wszystkiego dotknąć, wejść do zgromadzonych parowozów i wagonów, zrobić zdjęcia. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów w różnym wieku – pełen kolorów fragment nieistniejącego już świata.

Muzeum znajduje się w pobliżu stacji kolejki wąskotorowej, która w sezonie turystycznym kursuje na linii Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa. Jego eks­p­ozyc­ję przed­sta­wio­no w for­mie „du­że­go dwor­ca ma­łej ko­lej­ki”. Prezentowana kolekcja taboru obejmuje urządzenia kolejowe przeznaczone do obsługi linii wąskotorowych o prześwicie 600 mm (najmniejszy ze stosowanych w Polsce). Obok 17 parowozów i 4 drezyn spalinowych zgromadzono tu różne rodzaje wagonów pasażerskich oraz towarowych. Na ekspozycji znajdują się także urządzenia techniczne, m.in. obrotnica kolejowa, budka dróżnika i żuraw wodny dla parowozów. W pomieszczeniu zaaranżowanym na poczekalnię z XIX w. można zobaczyć eksponaty dokumentujące ponad stuletnią historię kolei na Pałukach, a także kupić pamiątki. Olbrzymim powodzeniem cieszy się Wenecka Noc z Parowozami. Wówczas to, po zapadnięciu zmroku, można zwiedzić muzeum w niecodziennej, nocnej scenerii.